سطح ملی

طرح ملی سیمای حوزه‌های آبخیز کشور به‌منظور شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های آبخیزکشور با نگرش به موضوعات فرسایش و رسوب، سیل و کاربری اراضی پایه‌ریزی شده است. اولین گام اساسی در این طرح، جمع‌آوری کلیه اطلاعات پایه مکانی، رقومی‌سازی، ايجاد قابليت انطباق، یکپارچه‌سازی و همسان‌سازی اطلاعات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌باشد.