طرح ملی سیمای حوزه‌های آبخیز کشور به‌منظور شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های آبخیز کشور با نگرش به موضوعات فرسایش و رسوب، سیل و کاربری اراضی پایه‌ریزی شده است. اولین گام اساسی در این طرح، جمع‌آوری کلیه اطلاعات پایه مکانی، رقومی‌سازی، ايجاد قابليت انطباق، یکپارچه‌سازی و همسان‌سازی اطلاعات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌باشد.

بدین‌منظور، تصاویر ماهواره‌ای رقومی لندست7 +ETM در سال 2002 میلادی پوشش کل کشور و مدل رقومی ارتفاعی راداری (DEM) SRTM در سال 2000 میلادی به‌عنوان اطلاعات مبنا مورد استفاده قرار گرفت. زمین مرجع نمودن 92 تصویر ماهواره‌ای +ETM با استفاده از نقشههای توپوگرافی 1:25000 و DEM راداری و نقاط تراز NCC سازمان نقشه‌برداری (روش Transfer Polynomial درجه 3) با مقدار خطای کمتر از دو پیکسل انجام شده است.

حاصل کار تولید سه اطلس فرسایش و رسوبدهی، سیل و ظرفیت آبی می‌باشد.

 6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0